Op dinsdag 7 augustus 2012 is de Stichting Herplaatsing Sennenhonden "Citta von Bännlifluh" opgericht.  De stichting heeft ten doel:
 • Het bemiddelen bij herplaatsing van Sennenhonden, in die gevallen waarin de eigenaar zelf niet langer voor de hond kan zorgen
 • Het – indien en voor zover mogelijk – (doen) verzorgen van noodopvang van te herplaatsen Sennenhonden, in die gevallen waarin de te herplaatsen Sennenhond niet bij de huidige eigenaar kan blijven
 • Het – indien en voor zover mogelijk – bijdragen in de kosten, waaronder – maar niet beperkt tot – vervoerskosten en medische kosten, die noodzakelijk zijn om een te herplaatsen Sennenhond die voor noodopvang in aanmerking komt, bij een gastgezin te kunnen laten verblijven
 • Het toezien op het welzijn van via de stichting herplaatste Sennenhonden
 • Het verrichten van activiteiten die kunnen bijdragen aan het bevorderen van de herplaatsingsmogelijkheden voor Sennenhonden
 • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 • Het beheren van een website welke dient als communicatie- en contactmiddel voor hen die een beroep wensen te doen op de stichting
 • Het bieden van begeleiding aan eigenaren van te herplaatsen Sennenhonden, gedurende de periode waarin zij hun hond via de stichting voor herplaatsing beschikbaar stellen
 • Het bieden van begeleiding aan hen die een te herplaatsen Sennenhond via de stichting een tijdelijk danwel permanent thuis geven
 • Het opbouwen, in stand houden en begeleiden van een netwerk van gastgezinnen die in voorkomende gevallen de noodopvang van te herplaatsen Sennenhonden kunnen verzorgen
 • Het onderhouden van contacten met en het bieden van hulp aan rasverenigingen, asielen en overige instellingen op Kynologisch Gebied bij de door hen te bemiddelen en/of herplaatsen Sennenhonden
 • Het verstrekken van algemene ras- en gedragsinformatie over de Zwitserse Sennenhondenrassen – te weten de Appenzeller Sennenhond, de Berner Sennenhond, de Entlebucher Sennenhond en de Grote Zwitserse Sennenhond – en het verstrekken van specifieke ras- en gedragsinformatie die betrekking heeft op de de herplaatsing van deze honden
De stichting is opgericht door Betty Sikkema en neemt de herplaatsingsactiviteiten over zoals deze voorafgaand aan de oprichting van de stichting door Betty werden verzorgd, middels haar hondenschool BS Sennenhonden te Meppel.
 

Koop een Benno-boek en steun onze stichting!

Speciaal voor alle Berner-liefhebbers vragen wij jullie aandacht voor een uniek aanbod: in overleg met schrijfster Hermien Stok mogen wij als stichting de boeken van Benno de Berner te koop aanbieden. De verkoopprijs per boek bedraagt € 13,95 excl. verzendkosten en van elk boek dat via de stichting wordt verkocht, doneert Hermien maar liefst € 2,50 aan de stichting!

EXTRA: Hermien signeert alle boeken die via de stichting worden verkocht en wanneer je de boeken aan iemand cadeau wilt geven voor een speciale gelegenheid, dan is het zelfs mogelijk om er een persoonlijke opmerking/boodschap aan toe te voegen!

Een unieke kans dus om deze Berner-boeken te kunnen kopen! U kunt uw bestelling aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar: onze stichting

Benno het Bernertje

Benno het Bernertje

Benno de boevenvanger

Benno de boevenvanger

Benno en de hondendieven

Benno en de hondendieven

Benno op vakantie

Benno op vakantie

Benno en Sjanske

Benno en Sjanske